Rekening gegevens

Wil je de wijzigingen doorgeven voor een rekening op één of twee namen?

Jouw gegevens

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Gegevens mede rekeninghouder

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Gegevens gemachtigde

 

 

 

 
Vul een betaalrekening op naam van de gemachtigde in die gevestigd is bij een Nederlandse bank.

Bijlage(n) uploaden